Trường Trung học Quốc tế Neukirchen

Trang chủ / Trường học

Đội ngũ của chúng tôi

Sự tiếp xúc

Trường Trung học Quốc tế Neukirchen
trường thay thế được nhà nước phê duyệt

Pestalozzistrasse 15 ·
D-08459 Neukirchen/Pleiße

Điện thoại +49 3762 941971
Gửi e-mail

Đội ngũ của chúng tôi

Đốc

Ông Ingo Weidhaas

Phó hiệu trưởng

Bà Karina Redlich

Ban thư ký

Bà Manuela Eisel

Quản trị viên trường học

Bà Jana Locke

Đội ngũ trường học của chúng tôi

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.