Trường Trung học Quốc tế Neukirchen

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

22.04.-03.05.2024
Lớp thực tập 9

22.-26.04.2024
Lớp thực tập 8a

29.04.-03.05.2024
Lớp thực tập 8b

27.-31.05.2024
Thăm dò lĩnh vực nghề nghiệp lớp 7a

30.05.2024
Họp phụ huynh lớp 5 mới

03.-07.06.2024
Thăm dò lĩnh vực nghề nghiệp lớp 7b

07./11.06.2024
Bewerbertraining und Assementcenter Klassen 9

13.06.2024
Hòa nhạc mùa hè

15.06.2024
Nghi thức trao giấy chứng nhận cho lớp 10

17./18.06.2024
Lễ hội bơi lội và thể thao

19.06.2024
Ngày học cuối cùng với việc trao giấy chứng nhận

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.