Trường Trung học Quốc tế Neukirchen

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

17.04-28.04.2023
Thực tập lớp 9

17.04.2023
Olympic Tây Ban Nha

19.04.2023
Thế vận hội Anh

26/27.04.2023, chiều
Buổi họp phụ huynh theo lời mời của giáo viên chủ nhiệm

15.05.-17.05.2023
Những ngày thử nghiệm trong công ty của lớp 6

15.05.2023
Kỳ thi tiếng Anh cuối kỳ

17.05.2023
Kỳ thi cuối cùng của Đức

22.05.2023
Bài kiểm tra cuối kỳ toán

24.05.2023
Bài kiểm tra cuối kỳ sinh học

25.05.2023
Bài kiểm tra cuối khóa Hóa học / Vật lý

22.05.-26.05.2023
Thực tập lớp 8

25.05.-09.06.2023
Thời gian tư vấn

30.05.2023
Ngày nghỉ di động miễn phí

31.05.-02.06.2023
Những ngày nếm thử trong công ty của lớp 5

01./02.06.2023
Bài kiểm tra tiếng Anh miệng

12.06.-29.06.2023
Miệng

27.06.2023
Hòa nhạc mùa hè

01.07.2023
Giấy chứng nhận nghi lễ của lớp 10

04.07.2023
Cuộc họp thể thao

06.07.2023
Lễ hội tắm

07.07.2023
Ngày cuối cùng của trường với giấy chứng nhận

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.