Trường Trung học Quốc tế Neukirchen

Trang chủ / Sinh viên

Đặt đồ ăn
và hủy bỏ

Nguồn cung cấp bữa trưa được cung cấp bởi công ty Lochmann. Đơn đặt hàng thực phẩm được đặt trực tiếp thông qua công ty này.

Bạn có thể mua tem thực phẩm để lấy tiền mặt tại buổi phân phối thực phẩm.

Phòng ăn nằm ngay cạnh trường:

Cơ sở ăn uống của Evelin Hellwig Lochmann
Pestalozzistrasse 13
D-08459 Neukirchen

Người liên hệ của bạn:
Cô Hellwig
Điện thoại: 03762 42418

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.