Trường Trung học Quốc tế Neukirchen

Trang Chủ / Cha mẹ

Đại diện phụ huynh

Tổng quát

Người phát ngôn của phụ huynh đại diện cho lợi ích của phụ huynh và học sinh đối với nhà trường. Thông tin về nhiệm vụ của người phát ngôn của phụ huynh lớp cũng diễn ra tại buổi họp phụ huynh đầu tiên.

Các nhiệm vụ quan trọng nhất là:
  • làm sâu sắc thêm mối quan hệ tin cậy và hợp tác giữa phụ huynh và giáo viên
  • để bảo vệ lợi ích của cha mẹ trong việc giáo dục và nuôi dưỡng con cái của họ
  • để phụ huynh có cơ hội cung cấp thông tin và tranh luận trong các sự kiện đặc biệt
  • Để tư vấn cho mong muốn, đề xuất và đề xuất của phụ huynh

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.