Mezinárodní střední škola Neukirchen

Domů / Rodiče

Reprezentace nadřazených osob

Obecné

Mluvčí rodičů zastupují zájmy rodičů a studentů vůči škole. Informace o úkolech mluvčích rodičů třídy se také konají na prvním rodičovském večeru.

Nejdůležitější úkoly jsou:
  • prohloubit vztah důvěry a spolupráce mezi rodiči a učiteli
  • chránit zájem rodičů na vzdělávání a výchově jejich dítěte
  • dát rodičům příležitost informovat a diskutovat na zvláštních akcích
  • Poradit rodičům s přáními, návrhy a návrhy

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.