Mezinárodní střední škola Neukirchen

Domů / Rodiče

FAQ

Často kladené dotazy

Naše školy jsou "státem schválené náhradní školy". To znamená, že učíme podle saských osnov a studenti tak také skládají stejnou státní zkoušku jako všichni ostatní středoškoláci nebo středoškoláci v Sasku.

Odvádějí pozornost od lekcí. Během přestávky by děti měly komunikovat nebo relaxovat mezi sebou a nehrát si na mobilním telefonu.

Pokud je nutný kontakt, je telefon k dispozici v sekretariátu nebo lze kontaktovat učitele.

Naše škola nabízí celodenní péči do 16 hodin, o 5., 6. a 7. ročník je postaráno v odpolední části školy nebo si vyberou pracovní skupinu z pestré nabídky.

Pokud vaše dítě využívá celodenní nabídku nebo péči o HA, je péče o děti možná do 15:30.

Ano, učebnice je nutné zakoupit jako papírový balíček nebo jako digitální knihu.

Odregistrujte se telefonicky před první hodinou a nezapomeňte také zrušit jídlo. Písemná omluva musí být předložena později.

Každý je zodpovědný za dohánění zmeškaného materiálu. Nejlepší je najmout spolehlivého spolužáka jako vysílač. V případě rozsáhlejších absencí lze přepisy kopírovat i ve škole.

Existují přepisovací schůzky pro zmeškanou práci. Studenti se samostatně účastní schůzky po skončení pracovní neschopnosti. Pokud je třeba přepsat několik příspěvků, musí být termíny dohodnuty individuálně s příslušným učitelem předmětu.

Do tří dnů nemoci musí být předložena písemná omluva od rodiče nebo opatrovníka. Z období nemoci delší než tři dny, lékařské potvrzení od lékaře. O odchylkách od tohoto pravidla, např. v případě časté nepřítomnosti, může rozhodnout třídní učitel. V případě oznámených měření výkonnosti je od prvního dne vyžadováno osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

Ano, protože děti potřebují cvičení a chtějí ho. Kromě toho je čerstvý vzduch dobrý a snídaně chutná lépe. Za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek je možné zůstat ve školním klubu nebo ve foyer.

Obvykle 30 minut, které se liší podle nabídky oběda, protože máme rytmický začátek hodiny.

Ano, každý student dostane skříňku.

Každý student by měl být zapojen mimo školu. Děláme pro to spoustu nabídek. Součástí celodenních nabídek je také účast na nápravných lekcích a/nebo dohled nad domácími úkoly. Po registraci je účast povinná. Pouze v naprosto nezbytných výjimečných případech a s předchozí písemnou omluvou rodičů bude vaše dítě propuštěno.

V aktuálním školním roce nedochází k žádné změně, protože účastnické kapacity na GTA jsou omezené. Ve výjimečných případech může být navštívený nebo .dem vedoucí plánované GTA změněn po předchozí konzultaci s ředitelem GTA. Změna však musí být znovu písemně potvrzena v sekretariátu neformálním dopisem.

To je vždy na uvážení učitele. Existují však i dlouhodobé domácí úkoly, jako je vytváření plakátů, učení básní nebo příprava přednášek, které samozřejmě musí být provedeny společně s rodiči doma. Totéž platí pro učení před většími úkoly ve třídě.

Standard hodnocení je jednotný pro školy SIS a vychází z ustanovení školního řádu v Sasku. Může být zobrazen učitelem předmětu nebo je distribuován třídním učitelem.

Směrnice Saského státního ministerstva kultury ve Svobodném státě Sasko slouží jako základ pro udělování nejvyšších známek (chování, píle, spolupráce, pořádek). Každý učitel předmětu zadá svůj návrh, na konferenci o cenzuře se pak projednávají spory a pak se určují nejvyšší známky.

Sběr se může uskutečnit pouze po oficiálním datu vydání a po předchozí domluvě v sekretariátu.

Možností je několik, např. členství ve sdružení na podporu škol, podpora na festivalech a oslavách, pomoc s pracovními úkoly, prostřednictvím darů v hotovosti nebo v naturáliích nebo s vlastními kreativními nápady.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.